Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради

 

 

 


Автоматика та управління

 

Спеціальність 5.05020201 "монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва"

 • Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
 • Амвросіівський індустріальний технікум
 • Вінницький коледж Національного університету харчових технологій
 • Відокремлений структурний підрозділ - Коломийський політехнічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"
 • Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський політехнічний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Донецький технікум промислової автоматики"
 • Державний вищий навчальний заклад "Київський індустріальний коледж"
 • Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"
 • Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський індустріальний коледж"
 • Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
 • Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій
 • Донецький електрометалургійний технікум
 • Донецький політехнічний технікум
 • Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу"
 • Єнакієвський металургійний технікум
 • Житомирський технологічний коледж
 • Гірничо-електромеханічний технікум Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
 • Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України
 • Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
 • Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету Слов'янський коледж Національного авіаційного університету
 • Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
 • Технікум газової і нафтової промисловості ОНАХТ
 • Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій
 • Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
 • Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж"
 • Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну
 • Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету
 • Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету
 • Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління
 • Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Сумський технікум харчової промисловості Національного університету харчових технологій
 • Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій
 • Вільногірський технікум Національної металургійної академії України
 • Коледж Вищого навчального закладу "Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості"


Спеціальність 5.05020203 "монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті"

 • Державний вищий навчальний заклад "Артемівський коледж транспортної інфраструктури"
 • Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
 • Державний вищий навчальний заклад "Київський електромеханічний коледж"
 • Львівський коледж транспортної інфраструктури
 • Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
 • Державний вищий навчальний заклад "Одеський коледж транспортних технологій"
 • Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж транспортних технологій"
 • Харківський ордена "Знак Пошани" електромеханічний технікум транспортного будівництва
 • Політехнічний коледж Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"


Спеціальність 5.05020202 "обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях"

 • Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Придніпровський енергобудівний технікум"


Спеціальність 5.05020205 "обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем"

 • Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж"
 • Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
 • Відокремлений структурний підрозділ "Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
 • Відокремлений підрозділ "Політехнічний коледж Луганського національного аграрного університету"
 • Стахановський промислово-економічний технікум
 • Відокремлений структурний підрозділ - Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"


Спеціальність 5.05020102 "обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем"

 • Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету
 • Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
 • Васильківський коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"


Спеціальність 5.05020101 "обслуговування систем управління і автоматики"

 • Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький механіко-технологічний коледж"
 • Васильківський коледж Національного авіаційного університету


Спеціальність 5.05020204 "обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті"

 • Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський транспортно-економічний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Київський електромеханічний коледж"
 • Харківський ордена "Знак Пошани" електромеханічний технікум транспортного будівництва
 • Слов'янський коледж транспортної інфраструктури