Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради

 

 

 


Машинобудування та матеріалообробка

 

Спеціальність 5.05050310 "важке машинобудування"

 • Горлівський технікум Донецького національного університету
 • Дзержинський гірничий технікум


Спеціальність 5.05050307 "виробництво автомобілів і тракторів"

 • Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Спеціальність 5.05050303 "виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів"

 • Одеський коледж комп'ютерних технологій Одеського державного екологічного університету
 • Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"


Спеціальність 5.05050305 "виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації"

 • Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"


Спеціальність 5.05050306 "виробництво двигунів"

 • Державний вищий навчальний заклад "Мелітопольський промислово-економічний коледж"
 • Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету
 • Харківський машинобудівний коледж
 • Харківський механічний технікум ім.О.О.Морозова
 • Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету


Спеціальність 5.05050308 "виробництво сільськогосподарських машин"

 • Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету


Спеціальність 5.05050213 "експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт"

 • Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
 • Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії
 • Автотранспортний технікум ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 • Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
 • Іллічівський морський коледж ОНМУ


Спеціальність 5.05050216 "експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання"

 • Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Спеціальність 5.05050208 "експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва"

 • Відокремлений структурний підрозділ "Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету"
 • Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
 • Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій
 • Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії
 • Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій
 • Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
 • Сімферопольський коледж Національного університету харчових технологій
 • Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
 • Чернігівський кооперативний технікум Чернігівської облспоживспілки
 • Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету
 • Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного університету
 • Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій
 • Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій
 • Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка


Спеціальність 5.05050204 "експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"

 • Барський автомобільно – дорожний технікум Національного транспортного університету
 • Вінницький транспортний коледж
 • Державний вищий навчальний заклад Запорізький будівельний коледж
 • Житомирський автомобільно-дорожній коледж Національного транспортного університету
 • Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії
 • Київський технікум менеджменту транспортного будування
 • Відокремленний структурний підрозділ Львівський автомобільно - дорожній коледж Національного університету "Львівська політехніка"
 • Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
 • Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва
 • Державний вищий навчальний заклад "Севастопольський будівельний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Сімферопольський коледж транспортної інфраструктури"
 • Харківський автомобільно-дорожній технікум
 • Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету
 • Державний вищий навчальний заклад "Макіївський політехнічний коледж"
 • Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Автотранспортний технікум ДВНЗ "Криворізький національний університет"
 • Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
 • Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
 • Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього технікуму
 • Іллічівський морський коледж ОНМУ


Спеціальність 5.05050401 "зварювальне виробництво"

 • Державний вищий навчальний заклад "Київський механіко-технологічний коледж"
 • Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О.Патона
 • Донецький індустріально-педагогічний технікум
 • Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії
 • Гірничо-електромеханічний технікум Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
 • Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Новомосковський технікум Національної металургійної академії України
 • Харківський машинобудівний коледж
 • Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"
 • Черкаський художньо-технічний коледж
 • Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва
 • Морський коледж Херсонської державної морської академії
 • Стахановський машинобудівний технікум
 • Судномеханічний технікум Керченського державного морського технологічного університету
 • Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Спеціальність 5.05050301 "інструментальне виробництво"

 • Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький механіко-технологічний коледж"
 • Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету
 • Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
 • Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету


Спеціальність 5.05050403 "контроль якості металів і зварних з'єднань"

 • Приватний вищий навчальний заклад "Харківський інститут кадрів управління"
 • Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О.Патона


Спеціальність 5.05050202 "обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів"

 • Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного універсітету
 • Горлівський машинобудівний коледж
 • Державний вищий навчальний заклад "Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки"
 • Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Донецький електрометалургійний технікум
 • Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії
 • Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка
 • Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету
 • Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 • Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
 • Одеський коледж комп'ютерних технологій Одеського державного екологічного університету
 • Харківський радіотехнічний технікум
 • Хмельницький політехнічний коледж
 • Черкаський політехнічний технікум
 • Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 • Електромеханічний технікум Харківської національної академії міського господарства
 • Морський коледж Херсонської державної морської академії


Спеціальність 5.05050203 "обслуговування засобів гідромеханізації"

 • Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії


Спеціальність 5.05050404 "обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва"

 • Державний вищий навчальний заклад "Київський механіко-технологічний коледж"


Спеціальність 5.05050211 "обслуговування машин і технологічних ліній пакування"

 • Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства


Спеціальність 5.05050205 "обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств"

 • Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"
 • Державний вищий навчальний заклад "Київський механіко-технологічний коледж"
 • Дніпродзержинський металургійний коледж
 • Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський індустріальний коледж"
 • Донецький електрометалургійний технікум
 • Єнакієвський металургійний технікум
 • Індустріальний технікум Донбаського державного технічного університету
 • Гірничо-електромеханічний технікум Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
 • Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України
 • Криворізький технікум Національної металургійної академії України
 • Макіївський металургійний технікум
 • Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
 • Новомосковський технікум Національної металургійної академії України
 • Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"
 • Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії
 • Український політехнічний технікум
 • Вільногірський технікум Національної металургійної академії України
 • Керченський політехнічний коледж Національного університету харчових технологій
 • Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Коледж Вищого навчального закладу "Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості"


Спеціальність 5.05050206 "обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів"

 • Державний вищий навчальний заклад "Київський індустріальний коледж"
 • Дніпродзержинський індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"
 • Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
 • Костянтинівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"


Спеціальність 5.05050210 "обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості"

 • Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський коледж технологій та дизайну"
 • Калинівський технологічний технікум
 • Львівський коледж легкої промисловості Київського національного університету технологій та дизайну
 • Технікум технологій та дизайну Національного університету водного господарства та природокористування
 • Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну"
 • Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну
 • Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету


Спеціальність 5.05050207 "обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості"

 • Відокремлений структурний підрозділ - Коломийський політехнічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"
 • Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський політехнічний коледж"
 • Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій
 • Державний вищий навчальний заклад "Лисичанський нафтохімічний технікум"
 • Відокремлений підрозділ "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"
 • Слов'янський хіміко-механічний технікум
 • Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
 • Черкаський політехнічний технікум
 • Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну
 • Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету
 • Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету
 • Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського


Спеціальність 5.05050212 "обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання"

 • Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства


Спеціальність 5.05050201 "технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування"

 • Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного універсітету
 • Державний вищий навчальний заклад "Білоцерківський механіко-енергетичний технікум"
 • Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії
 • Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України
 • Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
 • Сніжнянський гірничий технікум
 • Харківський механічний технікум ім.О.О.Морозова
 • Новоград-Волинський промислово-економічний технікум
 • Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний коледж"


Спеціальність 5.05050302 "технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях"

 • Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного універсітету
 • Горлівський машинобудівний коледж
 • Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький механіко-технологічний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Київський індустріальний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»
 • Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії
 • Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Закарпатський машинобудівний технікум
 • Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка
 • Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету
 • Київський радіомеханічний коледж Національного аівіаційного університету
 • Київський технікум електронних приладів
 • Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету
 • Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Гірничо-електромеханічний технікум Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
 • Макіївський металургійний технікум
 • Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
 • Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
 • Державний вищий навчальний заклад "Мелітопольський промислово-економічний коледж"
 • Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
 • Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Державний вищий навчальний заклад "Олександрійський політехнічний коледж"
 • Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 • Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету
 • Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій
 • Сніжнянський гірничий технікум
 • Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій
 • Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
 • Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету
 • Кримський республіканський вищий навчальний заклад "Феодосійський політехничний технікум"
 • Харківський машинобудівний коледж
 • Харківський механічний технікум ім.О.О.Морозова
 • Харківський радіотехнічний технікум
 • Хмельницький політехнічний коледж
 • Черкаський політехнічний технікум
 • Машинобудівний коледж Сумського державного університету
 • Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету
 • Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету
 • Дніпрорудненський індустріальний технікум
 • Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"
 • Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
 • Стахановський машинобудівний технікум
 • Український політехнічний технікум
 • Керченський політехнічний коледж Національного університету харчових технологій
 • Державний вищий навчальний заклад "Чернігівський технікум транспорту та комп`ютерних технологій"
 • Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
 • Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього технікуму


Спеціальність 5.05050311 "хімічне і нафтове машинобудування"

 • Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»
 • Машинобудівний коледж Сумського державного університету