Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради

 

 

 


Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування закладу

Порядок

 

організації пропускного режиму та правил відвідування 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2
Херсонської міської ради
 
 
1.Загальні засади
 
1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонської  загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів №2  Херсонської  міської  ради  (далі – Порядок) розроблено відповідно до рішення виконавчого комітету №204 від 19.06.2018, частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього  процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669, з метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладу освіти, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів та (або) вихованців закладу освіти.
1.2. Власний Порядок Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Херсонської міської ради ( далі – ЗОШ №2) обговорюється на загальних зборах та на засіданні педагогічної ради та ради школи.
1.3. Пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі ЗОШ №2 передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ЗОШ №2 і визначає порядок пропуску учнів або вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ЗОШ №2.
1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами ЗОШ №2, охоронцями підприємства (організації) у разі укладання договору (угоди) з ними.
1.5. Виконання вимог, що визначаються  власним порядком ЗОШ №2, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ЗОШ №2, учнів (вихованців) та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ЗОШ №2.
1.6. Власний порядок ЗОШ №2 розміщується на сайті школи та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.
1.7. Власний порядок ЗОШ №2 є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.
 
2. Порядок проходу в будівлю ЗОШ №2 для учнів та  вихованців
 

2.1. Пропускний режим у будівлю ЗОШ №2, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують вахтер або інша відповідальна особа, охоронець, сторож (далі –  черговий).
2.2. Учні, вихованці проходять в будівлю через центральний вхід у затвердженому режимі роботи ЗОШ №2.
2.3. Двері на територію школи є зачиненими з 10.00 до 12.00
2.4. Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.
2.5. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.
2.6. Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів із учнями на канікулах, затвердженим директором школи, у супроводі вчителя, який проводить захід.
2.7. До школи учні заходять в шкільній формі або в одязі ділового стилю.
 
3. Пропускний режим для працівників ЗОШ №2
 
3.1. Адміністрація та інші працівники ЗОШ №2 знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклади згідно з графіком роботи.
3.2. Педагогам рекомендовано приходити до ЗОШ №2 за 15-20 хвилин до початку роботи.
3.3. Вчителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу.
3.4. Після закінчення занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають біля входу школи (подвір’я школи).
3.5. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.
 
4. Пропускний режим для батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють
 
4.1. Батьки учнів (вихованців) або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ЗОШ №2 через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому.
4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення ЗОШ №2 або викликає вказаного працівника.
4.3. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків, коли забирають дитину додому. І лише в екстрених випадках – під час шкільних перерв.
4.4. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити чергового про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.
4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ЗОШ №2 з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл на їхній огляд.
4.6. Прохід до ЗОШ №2 батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.
4.7. У випадках незапланованого приходу до ЗОШ №2 батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють, черговий  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю ЗОШ №2, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.
4.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до вестибюля (в межах поля зору чергового).
4.9. Для батьків першокласників або осіб,  які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.
 
 
5. Пропускний режим для відвідувачів ЗОШ №2
 
5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ЗОШ №2 тільки через центральний вхід.
5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ЗОШ №2 за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).
5.3. Посадові особи, які прибули до ЗОШ №2 з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.
5.4. Групи осіб, що відвідують ЗОШ №2 для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.
5.5. На прийом до директора ЗОШ №2, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).
5.6. Для виклику працівника ЗОШ №2 або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового.
5.7. При відвідуванні ЗОШ №2 відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.
5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації ЗОШ №2 та діє у відповідності до отриманих вказівок.
5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ЗОШ №2, черговий діє за вказівками   директора закладу або його заступника.
5.10. Прохід територією ЗОШ №2 дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території ЗОШ №2 та прохід нею  стороннім особам заборонено.
 
6. Пропускний режим для автотранспортних засобів
 
6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ЗОШ №2 встановлюється дозволом адміністрації закладу.
6.2. Допуск без обмежень на територію ЗОШ №2 дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.
6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ЗОШ №2 без дозволу адміністрації заборонено.
 
7. Правила поведінки відвідувачів ЗОШ №2
 
7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗОШ №2 зобов’язані:
7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.
7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців) та інших відвідувачів ЗОШ №2.
7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ЗОШ №2.
7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками ЗОШ №2 їх службових обов’язків.
7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).
7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  ЗОШ №2, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.
7.1.7. При вході до будівлі  ЗОШ №2 відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗОШ №2.
7.2. Відвідувачам ЗОШ №2 забороняється:
7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ЗОШ №2 без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.
7.2.2. Виносити з приміщення ЗОШ №2 документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.
7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.
7.2.4. Приносити у ЗОШ №2 алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.
7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗОШ №2. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.
7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.
7.2.7. Входити до ЗОШ №2 в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.
7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗОШ №2 фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.
7.3. Відповідальність відвідувачів ЗОШ №2 за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ЗОШ №2:
7.3.1. У випадку порушення відвідувачем ЗОШ №2 пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником ЗОШ №2  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.
7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій черговий або адміністрація ЗОШ №2 повідомляє про це правоохоронні органи.
7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ЗОШ №2 на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.
 
 
8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння
 
 
8.1. Прохід осіб в приміщення ЗОШ №2 з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:
8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.
8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.
 
 
9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації
 
9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ЗОШ №2 за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора ЗОШ №2.
9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗОШ №2, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора ЗОШ №2.
 
 
10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ЗОШ №2
 
Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) ЗОШ №2 для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завідуючого господарством.
 
11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації
 
11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ЗОШ №2  на період надзвичайних ситуацій обмежується.
11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.
 
12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗОШ №2 з приміщень та порядок їхньої охорони
 
12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ЗОШ №2  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією ЗОШ №2, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.
12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗОШ №2 на видному й доступному для відвідувачів місці.
12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення ЗОШ №2 припиняється.
12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ЗОШ №2.
 
13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗОШ №2
 
13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ЗОШ №2, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування ЗОШ №2 (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на керівника ЗОШ №2.
13.2. Керівник ЗОШ №2 наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.