Херсонська гімназія №2 Херсонської міської ради

 

 

 


Правила прийому до закладу освіти

Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18